Dirigenten

Vigdis Oftung har vært dirigent for Oslo Vocalis siden starten i 1988. Hun har også fulgt mange av medlemmene siden de sang sine første toner i Bøler skolekor, som Vigdis har dirigert siden 1975.

Vigdis er utdannet ved Norges musikkhøgskole som musikkpedagog og pianist, og er en ettertraktet akkompagnatør. I 2005 mottok hun Oslo bys kulturstipend for sine 30 år som dirigent for Bølerkorene. I 2006 ble hun sammen med sin mann Trond Oftung utnevnt til "Årets kordirigent" av Norges Barne- og ungdomskorforbund. Til daglig er hun lærer ved musikklinjen på Kirkeparken videregående skole i Moss.

Med god musikalsk innsikt, sterk vilje, målrettet arbeid og et utrettelig engasjement har hun nådd langt i arbeidet med de ulike korene, og ikke minst med Oslo Vocalis. Hun vet at resultatene ikke kommer av seg selv, og ved å stille strenge krav til hver enkelt sanger, har korsangerne på Bøler fått gode sangminner med konserter og opptredener i mange land, så vel som i egen bydel.