E-post til Oslo Vocalis: styret[at]oslovocalis.no

Alle forespørsler til Oslo Vocalis kan rettes på denne adressen. E-posten blir lest daglig.

Styret i Oslo Vocalis:
Styreleder og webredaktør: Marita Heintz
Nestleder: May-Lill skogli
PR-ansvarlig: Kristin Aamotsmo
Kasserer: Bea Antoniewicz
Sekretær: Merete Killi Jensen

Dirigent: Vigids Oftung: vigoft[at]ostfoldfk.no

Henvendelse om opptak til Oslo Vocalis kan rettes til direkte til dirigenten, enten via e-post eller på telefon 91360657.

Oslo Vocalis er administrativt knyttet til Bøler skolekor:
styret[at]bolerskolekor.no
Bøler skolekor
Postboks 28
0620 Oslo