Vi søker deg med erfaring med korsang i alderen 18-35 år. Alle interesserte er velkommen til å ta kontakt for prøvesang og samtale med vår dirigent. Vi øver hver onsdag i kapellet i Bøler kirke 18.30-21.00. Vi har et godt miljø og et allsidig repertoar.

Kontakt dirigent Vigdis Oftung på telefon 91 36 06 57 eller e-post vigoft[at]ostfoldfk.no.

 

Som medlem av Oslo Vocalis forplikter du deg til å være med på korets aktiviteter. Forfall må være velbegrunnet, og skal meldes fra så fort som mulig.

Våre aktiviteter:
Korøvelse hver onsdag
Ekstraøvelser i forbindelse med konsert
Mars: Deltakelse på gudstjeneste i Bøler kirke (Maria budskapsdag, årlig begivenhet)
Desember: 2 julekonserter alene og 1 julekonsert sammen med Bøler skolekor og Parienti vocalis
1-3 andre konserter gjennom året
Deltakelse i forsangergruppe på gudstjeneste i Bøler kirke 1-2 ganger i året
Betalte oppdrag hvor vi stiller som fullt kor eller som gruppe
Turer/konkurransedeltakelse (annenhvert år/hvert tredje år)

Alle kormedlemmer må dessuten være forberedt på å hjelpe til med små og store praktiske oppgaver gjennom året. Når alle bidrar, klarer vi sammen å avvikle vellykkede konserter og arrangementer.